Yazar Kullanıcı Sözleşmesi

Obezitehaber.com Yazarlık Sözleşmesi

İşbu sözleşme, Obezitehaber.com Web markasıyla yayıncılık faaliyetlerini sürdüren Obezitehaber.com sitesi ile Kullanıcı / Yazar arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar dairesinde akdedilmiştir. İşbu sözleşme kapsamında Obezitehaber.com Web Sitesi belli koşullar ile üye yapılmış kullanıcı Yazar olarak alınacaktır. Obezitehaber.com Web Sitesi ve Yazar beraberce “Taraflar”, ve ayrı ayrı “Taraf”, Obezitehaber.com Web Sitesi olarak anılacaktır.

A. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Obezitehaber.com Web Sitesinde Yazarlık yapan üyeler siteden içerik sağlama, faydalanma ve hak ve yükümlülüklerinin şartlarını belirler.

B. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1) Yazar kullanıcısı olarak Obezitehaber.com’a üye olan bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır. Obezitehaber.com Web Sitesine hiçbir şekilde herhangi bir ücret talebinde bulunamaz. Obezitehaber.com Web Sitesi üzerinden üyelerin düşüncelerini, haber paylaşımları, tartışmalar ve yorumların yapabilecekleri bir web sitesitesidir.

2) Yazarların Obezitehaber.com Web Sitesine gönderdikleri ve daha sonra yayınlanan tüm içerik hakları yayınlandıktan sonra tüm yayın hakları Obezitehaber.com Web Sitesine aittir. Yayına girdiği andan itibaren yapılabilecek tüm işlemlerin hakkı Obezitehaber.com Web Sitesine aittir.

3) Yazarlar, Obezitehaber.com için oluşturdukkarı ve yayımlanmış olan tüm içeriklerin hakkı süresiz bir şekilde Obezitehaber.com Web Sitesine süresiz bir şekilde devretiğini kabul eder. Yayınlanan herhangi bir içerik için Yazarlar hak talebinde bulunmayacağını kabul etmiş ve beyan etmiş olur.

4) Obezitehaber.com’da yazar kullanıcı hesabını açtıktan sonra ve üyeliği kabul edilip başladıktan sonra Yazar Ve Kullanıcı sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

5) Obezitehaber.com için oluşturduğu içeriklerin kendine özgün ve kopyalanmadığını ilk başta kabul etmiş olur.

6) Obezitehaber.com Web Sitesine www.Obezitehaber.com üzerinden siteyi kullanmaya başladığı andan itibaren tüm yasal kurulları ve bunları ihlal etmeyeceğini kabul etmiş sayılır. Aksi durumda ise doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen yazar kullanıcısının kendisine bağlanacaktır.

7) Yazar, sitede herhangi oluşan arıza veya kesinti durumdan dolayı kaybolan datalardan dolayı Obezitehaber.com Web Sitesine sağlamış olduğu içerikleri Obezitehaber.com’dan talep edemez ve hak iddiasında bulunmamayı kabul etmiş ve beyanda bulunmuş olur.

8) Herhangi bir yazı Obezitehaber.com Web Sitesine yayınlanması için gönderilen bir yazı yayınlanmış veya yayınlamamış fark etmeksizin, başka sitelerde yayınlanmış olduğu fark edildiği anda Obezitehaber.com sitesinin sitemine, çalışma prensiplerine, içerik politikasına ve yayın politikasına kesinlikle ters ve aykırıdır. Bu tarz bir durumda, Yazar’ın yazarlığı iptal edilmesine ve kullanıcı hesabı kapatılır. Kullanıcılığının kapatıldığı ana kadarki tüm paylaşılan içeriklerin hakkı Obezitehaber.com Web Sitesine geçmiş olur.

9) Obezitehaber.com’a yazarlık başvurusunda bulunduğu anda verdiği kişisel bilgilerin ve diğer yazar bilgilerinin Türkiye Cumhuriyetinin Kanun ve Meri Mevzuat’ın önünde bilgilerin doğruluğunu kabul etmiş olup ve Obezitehaber.com Web Sitesinin bul bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu takdirde uğrayacakları tüm zararları tazmin karşılayacağını kabul etmiş olur.

10) Obezitehaber.com’a yazar olup ve kullanmak üzere verilen kullanıcı adını ve şifresini kuruluşlara veya kişiye verilmeyeceğini beyan eder. Sitede yazarlık yapması için oluşturulan kullanıcı adı ve şifre yazarın bizzat şahsına aittir. Bu sebeplen dolayı doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Obezitehaber.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Obezitehaber.com sitesinin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve yazar talep hakkı saklıdır.

11) Yazar, sağladığı makaleleri ve içerikler hakkında kendisinin veya Obezitehaber.com sitesinin sahip olduğu haklara tecavüz eden üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişi hakkında yasal işlem yapabilme yetkisini Obezitehaber.com Sitesi’ne vermektedir. Yazar ayrıca, içeriklerin gizli veya tescilli nitelikte olmadığını da kabul etmektedir.

12) Yazar, İnteraktif Alanları (WordPress paneli) kullanması durumunda, aşağıda belirtilen türden materyalleri Obezitehaber.com’a koymamayı, yüklememeyi, iletmemeyi, dağıtmamayı, saklamamayı, oluşturmamayı veya diğer şekillerde yayımlamamayı açık bir şekilde peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmiş olur.

TCK 125’e göre; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak suç kapsamındadır.

Adres, telefon numaraları, elektronik posta adresleri, sosyal güvenlik numaraları ve kredi kartı numaraları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin şahsına münhasır özel bilgiler;

Yasadışı, iftira niteliğindeki, aşağılayıcı, hakaret içeren, müstehcen, pornografik, uygunsuz, ahlak dışı, ima edici, rahatsız edici, tehdit içerikli, gizlilik veya kamu haklarını ihlal edici, kötüleyici, kışkırtıcı, hile içeren veya diğer şekillerde sakıncalı olan herhangi bir mesaj, veri, bilgi, metin, müzik, ses, fotoğraf, grafik, kod veya diğer bir materyal (İçerik); Ceza gerektiren bir suçu teşkil veya teşvik edecek veya buna ilişkin talimatları içerecek, tehdit yahut iftira teşkil edecek veya bir tarafın haklarını ihlal edecek olan veya diğer şekillerde bir mali yükümlülük oluşturacak Türkiye Cumhuriyeti yasa ve meri mevzuatını ihlal edecek olan içerik; bir tarafın sahip olduğu bir patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını veya diğer bir fikri mülkiyet hakkını veya müseccel hakkı ihlal edebilecek içerik; herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aleyhinde mevcut ilişkisine dair yanıltıcı bilgi ihtiva eden içerikler;
Üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin kimlik, sicil ve/veya bilgilerine ilişkin yanlış beyanlar;
Üye tarafından paylaşılan promosyonlar, siyasi kampanyalar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, sponsorluklar veya davetler;
Virüsler, truva atı, spam ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın diğer zararlı, bozucu veya tahrip edici dosyalar.

13) Yazar, işbu sözleşmeye aykırı bir davranışı nedeniyle, Obezitehaber.com Sitesi ve lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Obezitehaber.com’dan talep edilen tazminat miktarı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla da sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılayacağını beyan etmiş olur.

14) Yazar, Obezitehaber.com’a sağladığı içeriğin kalitesinden sorumludur. Yazar kabul ettiği içeriğin zamanında teslim edilmesi, faydalı olması, özgünlük kurallarına uyması, imla ve ifade açısından doğru olması gibi sorumlulukları vardır. Obezitehaber.com sitesinde yayınlanacak herhangi bir içerik çalışması aşamasında tüm araç ve ekipmanı kendi sağlamakla yükümlüdür.

15) Yazar, Obezitehaber.com sitesinin Yayın İlkeleri ve İçerik Politikası’na, Çalışma Prensipleri’ne, Hukuki Şartlar ve Gizlilik Politikası’na ve Teklif ve Kopyalama Hakları’na uyacağını peşinen kabul ve beyan eder.

16) Obezitehaber.com Sitesi’nin, site telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Obezitehaber.com vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

17) Yazar, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Obezitehaber.com’da paylaşılacak biyografi, yazar fotoğrafı, sosyal medya hesapları ve iletişim bilgilerinin kullanılmasına peşinen izin verdiğini kabul eder.

18) Yazar, başvuru sırasında gönderdiği özgeçmiş vb. belgelerde bulunan e-posta adresi, telefon, SMS, vb. iletişim kanallarının Obezitehaber.com Sitesi tarafından kullanılarak iletişime geçilebilmesine izin verdiğini peşinen beyan ve kabul eder.

C. SÖZLEŞMENİN FESHİ DURUMUNDA
1) Obezitehaber.com Sitesi, işbu sözleşme koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir, iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Yazar kullanıcısı bakımından hüküm ifade edecektir.

2) Bu sözleşme karşılıklı veya Obezitehaber.com Sitesi tarafından tek taraflı veya Yazar tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabilir. Sözleşmenin sonlandırılması halinde; Yazarın kullanıcı hesabı silinmiş olsa dahi; Yazar, Obezitehaber.com sitesinde yayına girmiş hiçbir makalenin veya içeriğinin Obezitehaber.com’dan kaldırılmayacağını; ayrıca Obezitehaber.com’da yayımlanmış hiçbir içerikte hak sahibi olamayacağını da peşinen kabul ve beyan eder.

3) İşbu Sözleşme, Yazarın Obezitehaber.com’a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme taraflar arasında karşılıklı veya tek taraflı sonlandırılsa dahi Yazar, Obezitehaber.com web sitesi için oluşturduğu ve yayımlanmış tüm içeriklerin haklarını süresiz olarak Obezitehaber.com Sitesi’ne devrettiğini peşinen kabul eder. Yazar, Obezitehaber.com alan adı üstünde yayımlanmış hiçbir içeriği hakkında süresiz olarak hak kabul etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

4) Bu sözleşmenin karşılıklı veya tek taraflı sona ermesi durumunda; Obezitehaber.com sitesi, Yazara ait dosya, belge ve bilgileri silme ve/veya saklama hakkına sahiptir. Yazarın, üyeliğinin iptal edilmesi; üyeliği esnasında paylaştığı içeriklere ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yazar bu maddede belirtilen bu durumu peşinen beyan ve kabul eder. Bu durumda, Obezitehaber.com sitesinin hukuken maddi veya manevi hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

D. SORUMLULUĞUN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI
1) Obezitehaber.com sitesinde köşe yazısı niteliğinde fikir veya düşüncelerini beyan eden yazılardan ve yazı altı yorumları ile sitedeki her türlü yorum ve paylaşımdan Yazı İşleri Ekibi, Müdürü ve/veya Yayıncılar sorumlu değildir. Obezitehaber.com sitesi, hukuken interaktif bir sosyal ağ paylaşım portalı olarak değerlendirilmekte; yapılan yazı paylaşımları, köşe yazılarındaki fikirler, yazarların kendi kişisel düşünceleri olduğu için yasal sorumluluk ilgili yazarlara aittir. Aynı şekilde paylaşılan her türlü içeriğe yapılan yorumda da yasal sorumluluk, yorumu yazan kişilere aittir.

2) Yazar, herhangi bir şahsa ve/veya kuruma yönelik küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan yazı, haber, e-posta ve bununla sınırlı kalmamak üzere her türlü eyleminden dolayı Obezitehaber.com sitesinin değil, yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş ve beyan eder.

3) Yazar, Obezitehaber.com sitesi malzemelerinden veya işbu sözleşmeden veya Obezitehaber.com sitesinin çalışma prensipleri, yayın ilkeleri, gizlilik politikasının herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilse, çözüm yolu: Obezitehaber.com sitesini kullanmamaktır ve Obezitehaber.com sitesinde Yazar olarak üye olmayacağını [email protected] adresine bildirilmelidir. Bu durumda Obezitehaber.com sitesi, söz konusu olan yazarın üyeliğini iptal etmekle yükümlüdür. Obezitehaber.com sitesi, Yazarın üyeliğini tek taraflı veya karşılıklı veya Yazar kullanıcısının talebi doğrultusunda sonlandırdığı taktirde, Yazarın üyeliğine bağlı tüm içerikleri Obezitehaber.com sitesinin Obezitehaber.com isimli kullanıcı hesabına aktarılır. Yazar bu koşulu kabul ettiğini beyan eder.

Yazar Üyeliğin Sonlandırılması Durumunda

Yazarın kullanıcı hesabı kalıcı olarak kapatılır.
Yazarın ismi Künye sayfamızda “Tüm Yazarlar” kısmında görünmeye devam eder.
Yazara ait yazılar, içerikler ve yazar biyografisi kaldırılmaz.
Yazar, isim ve biyografisinin tamamen silinmesini talep ederse; kendi ismi ile yayınlanmış tüm yazıları “Obezitehaber” adlı kullanıcı hesabına aktarılır ve yazarın biyografisi ile künyedeki ismi kalıcı olarak silinir. Tüm haklar Obezitehaber.com’a geçmiş olacaktır.

E. SON BULMA
Bu anlaşma, Obezitehaber.com sitesi tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, Yazarın Yazar kullanıcı hesabı üyeliği girişi gerektiren alanlara erişme yetkisi ortadan kalkar. Yazarlık kullanıcı adı ve şifresi iptal edilir.

Bizi Takip Et

Vücut kitle indeksi hesaplayıcı

cm
kg